Mission Happy Walk Operation XV

@โรงพยาบาลตราด 12 – 14 พ.ค. 2565 Complete!!!

 

ณ ดินแดนสุดทางบูรพา ณ ห้วงแห่งกาลเวลา 12-14 พฤษภาคม 2565
ประวัติศาตร์อีกหน้าหนึ่งได้บันทึกความสำเร็จจากการผนึกกำลัง ร่วมแรงกายรวมจิตใจของเหล่าพี่น้องชาวโรงพยาบาลตราด และมูลนิธิศัลย์สร้างข้อฯ ได้ก่อเกิดขึ้นที่นี่…. ที่เมืองตราดแห่งนี้

 

 

มิตรภาพที่ได้รับมอบจากรุ่นพี่ที่เป็นต้นแบบ ที่เคารพรัก ผู้เสียสละทำงาน ณ รพ.ตราด ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณ นพ.สุรจิต จินตกานนท์ มิตรภาพกว่า 30 ปี จากเพื่อนรัก ผอ.นพ.วินัย บรรจงการ นำพาให้พวกเราได้มีโอกาสร่วมดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสโรคข้อเสื่อมชาวตราดและจันทบุรีครั้งนี้ร่วมกัน

 

 

เป็นอีกครั้งที่ผลแห่งการให้ ได้ทำหน้าที่ตอบคืนคุณค่ากลับต่อผู้ให้อย่างยิ่งใหญ่เสมอ ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทุ่มเท ตั้งใจ ร่วมใจ ใส่ใจ เสียสละเวลาที่มีค่ายิ่งและสละแรงกายความรู้ความสามารถ ทำให้ผู้ป่วย 31 ชีวิต 40 ข้อใหม่ 31 ครอบครัว ได้กลับคืนค่าแห่งตน ได้กลับมายืน เดิน ช่วยเหลือดูแลตนและคนที่รักรอบข้าง ตลอดถึงสังคมรอบข้างของเขาเหล่านั้นได้

 

ความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจำนวนมากเช่นครั้งนี้ให้สำเร็จ ปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องทำงานและเตรียมพร้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดอย่างรอบคอบ และทุกรายละเอียดขั้นตอนของพวกเราที่ทำร่วมกัน ก็ผ่านสำเร็จราบรื่นได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

ขอขอบคุณ ผอ.นพ.วินัย ตลอดจนทีมแพทย์ หมอวิทยา หมอสุเมธ และโดยเฉพาะ หมอกันต์กนิษฐ์ พยาบาลทุก ๆ ท่าน นักกายภาพบำบัด บุคคลากรทุก ๆระดับ ที่เตรียมช่วยกันอย่างเต็มที่ ฝ่ายต้อนรับ ด้านผู้ป่วย สถานที่ workflow อุปกรณ์เครื่องมือ เตรียมพร้อมอย่างดีสมบูรณ์แบบ แสดงถึงความใส่ใจของผู้นำตลอดจนถึงบุคคลากรทุกท่านทุกระดับที่ใส่ใจทุ่มเท เตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างดีเยี่ยม

 

 

เมื่อได้ทำงานร่วมกัน… การต้อนรับอันแสนอบอุ่น ความมีน้ำใจดูแลซึ่งกันและกัน ยื่นมือรับในสิ่งที่ขาด ส่งมอบให้ในสิ่งที่มีต่อกันและกัน ก่อเกิดมิตรภาพระหว่างกันอย่างมากมาย… นี่คือภาพที่สุดแสนสวยงาม … ช่างงดงามยิ่งนัก

 

ในครั้งนี้ เราได้เห็นถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชาวตราด ที่มีต่อโรงพยาบาลตราด ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการ นายกเหล่ากาชาดตราด สภาหอการค้าที่ร่วมต้อนรับ ดูแล และบริจาค แสดงถึงความใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันของชาวเมืองตราดเป็นอย่างดี

 

 

ขอขอบคุณทีมมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ที่เสียสละอย่างที่สุดเช่นกัน สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ทุ่มเทใส่ใจทำงานอย่างเต็มที่และถ่ายทอดเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ชื่นหัวใจที่ได้เห็นภาพที่พวกเราอาสาสมัครกันมาอย่างมากมายทั่วสารทิศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ต้องขอขอบคุณจากหัวใจอีกครั้ง

 

นับเป็นอีกครั้งที่ผลแห่งความสำเร็จของการร่วมแรงใจของการ “ให้” ในครั้งนี้ นำพาซึ่งรางวัลแห่งชีวิตของพวกเรา คือความปีติในหัวใจของเรา ความภาคภูมิที่ได้มีส่วนร่วมในการให้หลายต่อหลายชีวิตมีรอยยิ้ม กลับคืนค่าแห่งตน …. เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของพวกเราเสมอมา

 

 

………. ชีวิตแต่ละชีวิตล้วนเกิดมามีความหมาย วิถีแห่งการสร้างความหมายแห่งชีวิตนั้นมีหลากหลายวิถี หากแต่การสร้างความหมายแห่งชีวิตให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จักเป็นการสร้างความหมายแห่งชีวิตที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งต่อตนเองและโลกใบนี้……

 

 

“Destiny brought us together and it was our integrity that multiplied this great success.” “Integrity “…. รวมเป็นหนึ่งด้วยหัวใจแห่งคุณธรรม….. จักนำความสำเร็จความภาคภูมิใจเพิ่มร้อยเท่าพันทวี

….แล้วเราจะพบกันอีก…
?????