มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ขอแสดงความยินดี กับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานมูลนิธิฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่น
ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯประจำปี 2562 โดยจะเข้าพิธีรับมอบรางวัลในวันที่ 25 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

news

#การเดินได้ตามปกติ ที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ กลายเป็นของขวัญพิเศษสุด สำหรับผู้ป่วยข้อเสื่อม,ครอบครัว รวมไปถึงผู้พบเห็น
#เราอยากให้คุณร่วมยินดีไปกับพวกเขา

 

มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกๆท่าน ที่ร่วมภารกิจในครั้งนี้

 

โปรดติดตามสาระสุขภาพ เรื่องการดูแลรักษาข้อเข่า-ข้อสะโพกโดยทีมแพทย์

และ ภารกิจ HAPPY WALK ของมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต 
ครั้งต่อไปได้ที่นี่

HAPPY WALK OPERATION ครั้งที่ 12

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย

นอกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องจ่าย คือเวลาและโอกาสในชีวิต

จุดเริ่มต้นของ มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต