Happy Walk Operation XIII

@Srisangworn Sukhothai… Again Complete!!!!!

เพ็ญเดือนสิบสอง @ศรีสังวร งดงามยิ่งนัก และงามงดยิ่ง เมื่อพวกเรา ชาว รพ.ศรีสังวรสุโขทัย ผนึกกำลังร่วม ชาวมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต ร่วมคืนค่าศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้อีก 11 ชีวิต 11 ครอบครัว ได้กลับคืนสู่การดำรงชีวิตด้วยข้อใหม่ 16 ข้อ อย่างเต็มภาคภูมิ

โดยปณิธานของ มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ จะออกเดินทางไปจัดทำโครงการรอนแรมยังที่ต่าง ๆ ไม่ซ้ำเดิม

นับเป็นครั้งแรก ที่มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ได้มีโอกาสที่ดีที่กลับมาจัดโครงการ HAPPY WALK OPERATION XIII ที่ รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อีกครั้งภายในปีเดียวกันติดกัน

เราต่างร่วมภาคภูมิ เมื่อแต่ละก้าวย่างใหม่ของผู้ป่วยแต่ละคนที่เดินได้ด้วย 2 ขาของตนเอง ด้วยความสง่างามโดยพวกเราร่วมป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จนี้

ขอขอบคุณ ผอ.รเมศ, รองแพทย์ สุนทร, หมอนำชัย, หมอเฟม และพระเอกของโครงการ คุณหมอวารินทร์ หรือหมอปู ของชาวศรีสังวร ที่มอบโอกาสอันดีให้มูลนิธิได้มาทำโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ขอบคุณคุณพยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าสายสนับสนุนทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จที่งดงามในครั้งนี้

ขอขอบคุณน้อง ๆ ชาวมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อทุก ๆ คน ที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ ทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อเข้าช่วยเหลือรักษาผ่าตัดดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ แม้เหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ยอมสละเวลาอันมีค่ายิ่ง… ก็ยอมทุ่มเท… เพื่อความสำเร็จครั้งนี้

เราไม่รู้หรอกว่า 11 ชีวิตนี้ในภายภาคหน้า เขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ใด ในสภาพใด แต่เรารู้เพียงว่า… การร่วมแรงใจกันทำหน้าที่ของพวกเรานี้นั้น ได้ก่อเกิดรอยยิ้มแห่งความสุขของ 11ครอบครัว.. และ…. รอยยิ้มที่แสนหวานขึ้นในหัวใจของพวกเราเอง

“Destiny brought us together and it was our integrity that multiplied this great success”

…เราพานพบกันด้วยชะตาฟ้าลิขิต หากแต่การรวมเป็นหนึ่งเพื่อคุณธรรมจักนำพาการพบกันของเรามาถึงซึ่งความสำเร็จมากหลายเท่าทวีคูณ …..

ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดเหนือความใหญ่ยิ่ง… แห่ง “หัวใจ”

???????

 

ศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต @รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 18-20 พ.ย. 2564