Happy Walk Operation XII @Srisangworn Sukhothai Hospital Complete!!!!!

 

ณ ห้วงเวลาวันพระใหญ่ มาฆบูชา ปี 2564

ณ ดินแดนแห่งนี้…ดินแดนที่พระครูสังวรกิจโกศล

ก่อตั้ง…โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย


และแล้ว…พวกเราเหล่าทีมแพทย์จิตอาสา ศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต ก็ได้มีโอกาสอันดี ที่จะเดินทางมาร่วมปฎิบัติพันธกิจ ณ ดินแดนที่เก่าแก่ งดงามที่สุด… “ราชอาณาจักรสุโขทัย” ราชธานีแรกในประวัติศาสตร์ชนชาติไทย

 

ท่ามกลางความยากลำบากของการแพร่ระบาด Covid19 ระลอกสอง ทำให้ผู้คนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เจ็บป่วยล้มลง จนกระทั่งลุกยืนช่วยตนเองไม่ได้…ครอบครัวลำบาก และชีวิตต้องพลอยล้มลงตามไปด้วย โอกาสการเข้าหาเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี ที่พร้อมยิ่งยากลำบาก ห่างความจริงออกไปอีก

 

ด้วยความมุ่งมั่นของเหล่าทีมมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ และชาวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ที่มีร่วมกันอย่างแรงกล้า ทำให้สามารถบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานเข้าโครงการ และดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี บรรลุความตั้งใจที่จะนำพาความสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆ ฝ่าย

ขอขอบคุณ ทีมโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งแต่ท่านผู้นำวิสัยทัศน์สูงเยี่ยม ท่านผอ.นพ. สมชาย แก้วเขียว ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ  คุณหมอปู นพ.วารินทร์ พฤกษิกานนท์ หมอออร์โธฯ ผู้น่ารักของพวกเราและของชาวสุโขทัยทุกคน รองแพทย์สุนทร หมอนำชัย หมอFAME หมอปรัชญา

ทีมงานฝ่ายบริหาร ทีมฝ่ายแพทย์ พี่กบ คุณพยาบาล นักกายภาพบำบัด เจ้าที่รังสี CSSD เจ้าหน้าทำความสะอาด เวรเปล คนครัว คนขับรถ หมอแผนไทยประยุกต์ และฝ่าย back office และอีกมากมายทุกๆท่าน ทุกๆคนทุ่มเทเสียสละแม้กระทั่งวันหยุด มาทำหน้าที่เพื่อผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ อย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย เห็นได้ถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่งขององค์กรที่จะพัฒนา นำพา สร้างสรรค์และเป็นที่พึ่งของชาวสุโขทัยได้อย่างดีเยี่ยมและ…..ยั่งยืน

ขอขอบคุณทีมงานมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อทุกท่าน และหมอฟร๋อ นพ.วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร ทีมงานจาก รพ.พุทธชินฯ ทุกๆคน ที่ทุ่มเท เสียสละอย่างที่สุดของที่สุด มาร่วมเหน็ดเหนื่อย มาร่วมภาคภูมิใจร่วมกัน พันธกิจครั้งนี้ จะสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ผู้ป่วยครั้งนี้ 30 ชีวิต 30 ครอบครัว ได้รับการผ่าตัดซ่อมแซม 47 ข้อเข่า ข้อสะโพกในเวลา เพียง 2 วัน ท่ามกลางห้องผ่าตัด 3 ห้อง อีกทั้งความรุนแรงของโรคจัดอยู่ในสถานะที่ซับซ้อนและเสี่ยงสูงมาก…ความเชี่ยวชาญความใส่ใจในแต่ละรายละเอียดทุกขั้นตอน ความห่วงหาอาทรต่อผู้ป่วย และญาติที่พวกเรามอบให้…นำพามาสู่ความสำเร็จของโครงการอีกครั้ง

 

ขอขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณทุกๆคน จากหัวใจ ที่ทุ่มเทมอบพลังทั้งด้านการดูแลรักษา และการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่อกันและกัน และที่สำคัญที่สุด…ขอขอบคุณที่ส่งมอบมิตรภาพ มอบรอยยิ้มให้ต่อกันและกัน ในทีม ระหว่างทีม มอบให้ต่อผู้ป่วยและญาติ………ช่างงดงามยิ่งนัก ^^

ขอเป็นตัวแทน ขอบคุณคนไทยทุกๆท่าน ที่ร่วมมารวมเป็นทีมเดียวกัน ร่วมส่งกำลังใจ ร่วมบริจาคทรัพย์ ร่วมส่งความห่วงใย ส่งมอบความรัก ความศรัทธาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้พ้นจากทุกข์แห่งโรค พ้นทุกข์แห่งใจ คืนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่วมโลกเดียวกัน

 

“Destiny brought us together and it was our integrity that multiplied this great success”

…เราพานพบกันด้วยชะตาฟ้าลิขิต หากแต่การรวมเป็นหนึ่งเพื่อคุณธรรมจักนำพาการพบกันของเรามาถึงซึ่งความสำเร็จมากหลายเท่าทวีคูณ…..

ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดเหนือความใหญ่ยิ่ง… แห่ง “หัวใจ”

💜💜💜💜💜

 

….โอกาสจะนำพาเราจะมาพบกันอีก….

พบกันเพื่อ ร่วม “ศัลย์ฯสร้าง” สร้างสรรค์สีสันโลกให้สวยงาม….

ศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต @รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 25-28 ก.พ. 2564