ทุกๆครั้งที่พวกเราผ่านการร่วมแรงร่วมใจ ผ่านความเหนื่อยล้าร่วมกัน ใช้ความมุ่งมั่นในการทำเพื่อเป็นผู้ “ให้” ร่วมกัน

“ให้” กับผู้ที่ชีวิตเราไม่เคยรุ้จักมาก่อน แบ่งปัน”ให้”กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ สละสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพวกเรา ซึ่งคือ “เวลา”

“ให้” กับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้ทำให้ผู้คนที่เจ็บป่วยผ่านพ้นโรคภัย ได้เป็นส่วนหนึ่งให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตที่สามารถ “ก้าว” ต่อไป

ทุกๆ ครั้งที่เรามีโอกาสเช่นนี้ เราพบว่า เรากลับเป็นผู้ “ได้” มากยิ่งๆ กว่าการ “ให้”

ได้ในคุณค่าแห่งจิตใจแห่งตน ที่ภาคภูมิว่าชีวิตเรายังคงมีประโยชน์อยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย Mission Happy walk operation 6 @ Mae Hong Son ก็เฉกเช่นกัน

พวกเรามุ่งมั่นที่จะข้ามขุนเขาไปยังเมืองชายขอบ เมืองสามหมอก เพียงเพื่อได้เป็นผู้มีส่วนช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยห่างไกล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพของเรา ทำสิ่งเล็กๆต่อสังคมที่เรารับรู้ว่าเสมอยังขาดแคลน ยังขาดโอกาส แต่เขาเหล่านั้นก็เสียสละอุทิศตน ยืนหยัดท่ามกลางความขาดแคลน เพียงเพื่อดูแลพี่น้องชาวไทย…

ขอขอบคุณ ชาว “ศรีสังวาลย์” ทุกท่าน ตั้งแต่ท่าน ผอ.นพ.พงษ์พจน์ หมอชีวา คุณส้ม คุณติ๋ม หมอ พยาบาล นักกายภาพ เจ้าหน้าทุกๆท่านตลอดจน พนักงานขับรถ พนักงานเข็นเปล พนักงานครัว ทำความสะอาด ทุกๆ ท่าน ขอบพระคุณที่ยอมเสียสละ “เวลา” แม้ในวันหยุดวันพักผ่อนมาร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้พันธกิจในครั้งนี้ได้เกิดความสำเร็จอย่างงดงาม ขอขอบคุณความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่จะยอมทิ้งโอกาสที่ดีกว่าแห่งชีวิต เพื่อดูแลชาวแม่ฮ่องสอน ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่…

ขอขอบคุณพี่น้องชาวมูลนิธิ “ศัลย์สร้างข้อ ต่อชีวิต” ทุกท่าน ที่สละ “เวลา”ที่มีค่ามาร่วมกันภาคภูมิใจร่วมกันอีกครั้ง ขอบคุณการแบ่งปันน้ำใจระหว่างกัน ความเหน็ดเหนื่อยร่วมกัน

นี่คือภาพแห่งชีวิตที่งดงามที่สุด ภาพที่ตราตรึงใจของพวกเราที่สุด อีกภาพหนึ่ง ในความทรงจำแห่งชีวิต อีกครั้ง

หมอกควันไม่เคยจางหายจากแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก ความประทับใจ ความสุข ความอิ่มเอมหัวใจ สายใยแห่งความผูกพันของผองเรา ไม่เคยเลือนลางไปจากหัวใจของพวกเราทุกคน..เฉกเช่นกัน

“Destiny brought us together and it was our integrity that multiplied this great success”

โอกาสจะนำพาเราจะมาพบกันอีก พบกันเพื่อ “ศัลย์สร้าง” สิ่งดีๆ ร่วมกัน