ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ ด้วยการบริจาคเงินของท่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ (อุดมสุข)
ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 048-290011-9

Siam Commercial Bank, Thanon Si Nakarin (Udom Suk) Branch

Savings Account Number 048-290011-9

มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต

หมู่บ้าน ชัยพฤกษ์ รังสิต คลอง 2 เลขที่ 50/931 หมู่ 1 ถนนเสมาฟ้าคราม
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 098-880-9656
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-9930-00349-687 มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต

NEW JOINT FOR LIFE FOUNDATION

50/931 Chaiyapruk Village, Rangsit Klong 2 Moo 1, Semafhakram Road,
Kukot Subdistric, Lamlookka Distric, Pathumthani Province, Thailand 12130
Telephone +66988809656
Tax ID. Number 0-9930-00349-687