Happy walk operation VIII @ Satun Accomplished!!!

 

สตูล… ดินแดนไกลปืนเที่ยง หนึ่งในดินแดนสุดเขตสยาม หนึ่งในดินแดนความงดงามของหมู่เกาะท้องทะเลอันดามัน และที่สำคัญ หนึ่งในดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรม ผู้คนที่น่ารักและรักผืนแผ่นดินเกิดนี้ยิ่งชีวิต ดินแดนที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนการบริการทางสาธารณะสุขในหลายๆด้าน

 

 

ปฎิบัติการพันธกิจความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศัลย์สร้างข้อ ต่อชีวิตและโรงพยาบาลสตูล ร่วมผนึกกำลังกันช่วยเหลือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมแก่ผู้ป่วยโรคข้อเข่าข้อสะโพกให้ชาวสตูลประสบความสำเร็จอย่างดีตามการเตรียมและวางแผนที่พร้อมรอบด้าน ก่อเกิดประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ที่ให้ความช่วยเหลือผ่าตัดผู้ป่วย มากที่สุดถึง 33 ชีวิต 50 ข้อเทียม

 

 

หัวใจของความสำเร็จเกิดจาก”ทีมโรงพยาบาลสตูล” ที่รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมสมานกำลังจากโรงพยาบาลใกล้เคียงร่วมกันทุ่มเท เสียสละ เพื่อปฎิบัติงานนี้อย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย พร้อมใจกันทำงานแม้เป็นวันหยุดราชการก็ตาม เตรียมพร้อมในทุกๆด้าน เกิดความประทับใจต่อผู้ป่วยญาติและทีมงานมูลนิธิศัลย์สร้างข้อทุกๆคน…นี่คือพลังแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงของชาวสตูล

 

 

ขอขอบคุณทีมโรงพยาบาลสตูล โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการ พญ.วันทนา ไทรงาม ที่มอบความอบอุ่นในการต้อนรับ การทำงานร่วมทุกข์สุขร่วมกันทั้งวันคืน

 

 

ขอขอบคุณความใส่ใจทุ่มเทให้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสตูลทุกท่านทุกระดับที่เตรียมงานทุกๆด้านอย่างพร้อมเพรียงและใหญ่ยิ่ง เมื่อเราสามารถผ่านงานท้าทายที่ยากลำบาก ได้สำเร็จเราจึงสามารถละเลียดดื่มด่ำความภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันเฉกเช่น ณเวลานี้
ขอขอบคุณทีมมูลนิธิศัลย์สร้างข้อ ต่อชีวิตทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า เดินทางรอนแรมมาถึงถิ่นไกลปืนเที่ยงเพื่อมอบโอกาสแด่ผู้ด้อยโอกาสร่วมกัน

 

ภาพรอยยิ้มแห่งความสุข สายตาเปี่ยมล้นด้วยความหวัง ของผู้ป่วยและครอบครัว คือรางวัลอันแสนชื่นหัวใจ ที่ตอบแทนให้พวกเรามีพลัง ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ขอขอบคุณต้นสังกัดของพวกเราทุกคนที่อนุญาตให้พวกเราได้เข้าร่วมโครงการนี้ ให้โอกาสพวกเราได้มีส่วนร่วมในการได้ช่วยเหลือชาวสตูลในการดูแลรักษาจนประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณประชาชนไทยทุกท่านที่ร่วมสละกำลังทรัพย์ ร่วมส่งกำลังใจ ทั้งจากถ้อยคำและผ่านคลิปโครงการวิ่งแบ่งวิวปันข้อ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมดูแลสุขภาพตนเอง ร่วมส่งความห่วงใยให้ต่อกันโดยไม่มีขอบเขตของเชื้อชาติศาสนา

และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมูลนิธิ ศัลย์สร้างข้อ ต่อชีวิต ร้อยเรียงพลังใจก่อเกิดความสำเร็จร่วมกันส่งมอบต่อให้ชาวสตูลในครั้งนี้

 

……จากวันคืนเคลื่อนไป ผูกดวงใจคล้องกัน สิ่งดีงามร่วมกัน ผูกสัมพันธ์ ดังสายใย……
การพานพบกันแม้เกิดจากชะตาฟ้าลิขิต หากแต่การผนึกกำลังรวมแรงกายใจทุ่มเทร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว จักทำให้การพานพบก่อเกิดเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สุดเหลือคณานับ

“Destiny brought us together and it was our integrity that multiplied this great success.”