Happy walk operation VII @ Be Tong Accomplish!!!

ณ เบตง …ผืนดินแดนใต้สุดแห่งสยาม เช้าหมอก บ่ายแดด เย็นฝน

ณ ที่แห่งนี้ยังมีโรงพยาบาลเบตงเป็นที่พึ่งพาของคนเจ็บไข้ได้ป่วย แม้ท่ามกลางความขาดแคลนทั้งด้านบุคคลากรและงบประมาณ โรงพยาบาลเบตงคงยังยืนหยัดทุ่มเทให้การดูแลคนพื้นที่ท้องถิ่นอย่างดี ก่อเกิดความรักความศรัทธา ความผูกพันระหว่างกันและกันอย่างดีตลอดมา

 

 

ทีมมูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อ ต่อชีวิต อาสาพากันเดินทางมาด้วยใจ ใจที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้ทั้งทีมโรงพยาบาลและชาวเบตง ข้ามน้ำข้ามเขา ข้ามทะเล เพื่อใช้ความสามารถ ความถนัดและชำนาญที่มี ร่วมช่วยเหลือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ป่วย 12 คน 12 ข้อ สำเร็จ เพียงเพื่อเขาเหล่านั้นจะกลับมาเดินได้ ดูแลตนเองได้ …..ดูแลคนรอบข้างได้

 

 

12 คน 12 ข้อ 12 ชีวิตนี้ จะเป็นที่พึ่งของตนและคนรอบข้าง จะเป็นหน่วยในสังคมที่มีสุขภาพ เพื่อกลับมาดูแลสังคมต่อๆไปได้

ความสำเร็จของงาน ครั้งนี้ แม้นับเป็นจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับความเดือนร้อน ด้อยโอกาสความต้องการของคนไทย แต่พวกเราก็พร้อมที่จะก้าว ไปทีละเล็กทีละน้อย ทำในสิ่งที่ทำได้ในวันนี้ให้ดีที่สุด

 

 

ขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลเบตงทุกๆคน ตั้งแต่ ผอ. พญ. ปัทมพันธ์ อนันตราพงศ์ ที่ใส่ใจดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดเวลา รองแพทย์ พญ. ทับทิม ชาติวัฒนธรรม ที่ฝังตัวทำหน้าที่หมอที่เบตงนี้นานกว่า 30 ปี

 

 

หมอ”เดียว” นพ.ทนุธรรม พิกุลแก้ว ผู้ทุ่มเททำหน้าที่เป็นหมอกระดูกคนเดียวดูแลชาวเบตง 6 หมื่นกว่าชีวิตมานานนับสิบปี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่กระตือรือล้น ทุ่มเทช่วยงานอย่างสุดกำลังแม้จะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม

 

ขอขอบคุณทีมพิเศษของมูลนิธิฯ คือประชาชนไทยทุกๆท่านที่ร่วมส่งสายธารแห่งน้ำใจ สายธารแห่งบุญที่แบ่งปัน มาร่วมเป็นทีมเดียวกัน ช่วยกันส่งข่าว ช่วยกันบอกต่อ จนสามารถมอบความสุขนี้ต่อชาวเบตงจนเกิดผลสำเร็จ

 

 

กลิ่นหอมของดอกไม้จะหอมติดมือผู้ยื่นให้เสมอ ….. ปฎิบัติการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเพื่อชาวเบตง ครั้งนี้ ก็เฉกเช่นกัน…….
ปล. รพ.เบตง ใต้สุดแผ่นดินสยาม ตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขาสันกะลาคีรี มีขนาด 170 เตียง มีแพทย์ 17 คน ดูแลประชากรที่ลงทะเบียนกว่า 60,000 ชีวิต